NATURHOUSE - zdravá a rentabilná franchisa

V NATURHOUSE vám ponúkame možnosť vlastného podnikania pod osvedčenou značkou:

 • Vybudovanie vlastnej firmy s rozvinutým a overeným know-how v sektore so stálym rastom.
 • Vstupné a priebežné školenia.
 • Celková podpora vo všetkých oblastiach: od umiestnenia až po úspešné zavedenie prevádzkarne.
 • Územná exkluzivita.
 • Možnosť prevádzkovať viac vlastných pobočiek.
 • Široká škála exkluzívnych produktov z vlastných laboratórií HOUSEDIET a KILUVA.
 • Vstupná investícia pre otvorenie pobočky začína pre mikrokoncept od 9 250 eur, pre štandardnú predajňu od 16 100 eur a jej obvyklá návratnosť je 1 – 3 roky.
 • S NATURHOUSE máte možnosť dosiahnuť vyššiu rentabilitu, zisk a istotu v porovnaní s výnosmi z banky, penzijného pripoistenia alebo obchodovania na burze.

Ako začať s NATURHOUSE?

 • Štandardný koncept:

  Vlastná alebo prenajatá prevádzkareň s min. 29 m2, s výkladom, na frekventovaných zónach a v obchodných centrách.

  Mikrokoncept:

  Vlastná alebo prenajatá prevádzkareň s min. 20 m2, s výkladom. Predajňa je rozdelená na čakáreň a výživovú poradňu a nachádza sa na frekventovanej lokalite v centre mesta.

   

 • Podľa veľkosti lokality, v ktorej bude vaša pobočka pôsobiť, máme pripravené dva koncepty:

  • 1. Štandardný koncept je určený pre mestá s 20 000 a viac obyvateľmi.
  • 2. Mikrokoncept pre mestá s 10 000 – 19 000 obyvateľmi.

   

 • Poskytneme vám všetky naše skúsenosti a pomôžeme vám so všetkými úpravami a inštaláciou až do úspešného zavedenia pobočky. Máme k dispozícii kvalitných dodávateľov s preverenými cenami.

 • Nič!

 • Administratívny poplatok vo výške 300 eur ročne (bez DPH).

  • Prenájom alebo kúpa prevádzkarne.
  • Čas potrebný na zaškolenie.
  • Vstupná investícia začína od 11 200 eur v prípade mikrokonceptu a od 16 100 eur pre štandardnú predajňu. Táto čiastka zahŕňa nákup tovaru, zariadení a úpravy prevádzkarne podľa štandardov NATURHOUSE pre školenia a finančnú rezervu na rozjazd podnikania.
 • Kontaktujte pána Jana Gondu buď telefonicky na čísle: +420 723 580 946, alebo e-mailom: franchising@naturhouse.sk.

  Hneď ako dostaneme vašu žiadosť, spojíme sa s Vami a budeme vás informovať o priebehu procesu.

   

  • Predáme vám naše overené know-how.
  • Poradíme vám s umiestnením a zariadením prevádzkarne.
  • Budeme vás aj váš personál kontinuálne vzdelávať v oblastiach výživy, dietológie, predaja, jednania so zákazníkmi, ale tiež ekonomike prevádzky pobočky.
  • Poskytneme vám poradenstvo v marketingu, administratíve, IT, personalistike, podnikaní a ďalších oblastiach…

Splňujete všetky požiadavky a chcete sa stať našim partnerom?

Kontaktujte nás

Zobraziť zoznam pobočiek na mape