PRAVIDLÁ SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Kto je správcom Vašich osobných údajov?

Správcom osobných údajov je obchodná spoločnosť NATUR SLOVAKIA, spol. s r. o., so sídlom Hrabina 338, Sľažany, PSČ 951 71, IČO: 44 251 394, zapísaná u Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 22611/N (ďalej len "NATUR SLOVAKIA"), poskytujúca služby výživového poradenstva podľa unikátnej metódy NATURHOUSE.

Obchodná spoločnosť NATUR SLOVAKIA je totiž master franchisantom, teda držiteľom licencie, metódy zdravého chudnutia NATURHOUSE.

Pokiaľ by Vám niečo nebolo jasné, neváhajte kontaktovať nášho zástupcu pre osobné údaje, ktorým je Ing. Jitka Hampejsová, tel. 00420 734 576 186, e-mail: gdpr@naturhouse-cz.cz.

 

Za akým účelom spracovávame Vaše osobné údaje a aké údaje to sú?

Účelom spracovania osobných údajov spoločnosťou NATUR SLOVAKIA je:

*      U klientov, ktorí dochádzajú na naše pobočky, kde spolupracujú s výživovými poradkyňami

 

1.      Vedenie klientskej karty pre dosiahnutie personifikácie výživových postupov, jedálneho plánu a ďalších odporúčaní výživovej poradkyne, aby sme vo Vašom redukčnom programe dosiahli najlepších možných výsledkov.

 

Spracovávané osobné údaje:

Meno, priezvisko, dátum narodenia, zamestnanie, fyzické aktivity, zdravotný stav a medikácie (vrátane výskytu dedičných chorôb v rodine), fyziologický stav a cykly, výsledky telesného (pre) merania a ich vyhodnotenie.

 

Odporúčaný výživový postup a produkty.

 

2.      Zasielanie e-mailových oznámení obsahujúcich informácie o zľavových akciách na výrobky NATURHOUSE, recepty na zdravé varenie a ďalšie užitočné rady od našich výživových poradkýň.

 

Prostredníctvom e-mailu Vás ďalej budeme informovať ohľadom dosiahnutia čiastkového cieľa a motivovať Vás k ďalším pokrokom v redukčnom programe. Tiež Vám zašleme Vaše osobné prístupové údaje do zóny Môj NATURHOUSE, kde okrem ďalších receptov pre zdravý životný štýl pre našich klientov pripravujeme tiež videá s návodmi na zdravé cvičenie.

 

Spracovávané osobné údaje:
E-mailová adresa.

3.      Zasielanie SMS oznámení s pripomienkou termínu konzultácie u výživovej poradkyne či informácií o zľavovej akcii na produkty NATURHOUSE. Samozrejmosťou sú tiež gratulácie k Vašim významným dňom a drobné pozornosti ako darček napr. v podobe informácie (kódu) o mimoriadnej osobnej zľave či ponuke.

 

Spracovávané osobné údaje:

Telefónne číslo.

 

*      U klientov, ktorí sa stali tvárou NATURHOUSE v rámci uverejnenia svojho šťastného príbehu

 

1.      Zverejnenie príbehu redukcie telesnej hmotnosti na účely propagácie metódy zdravého chudnutia NATURHOUSE.

 

Spracovávané osobné údaje:

Meno, priezvisko, vek, fotografie osoby, zamestnanie, bydlisko, telesné miery, hmotnosť a veľkosť oblečenia pred začatím redukčnej kúry, telesné miery, hmotnosť a veľkosť oblečenia po ukončení redukčnej kúry, dĺžka trvania redukčnej kúry.

*      U klientov, ktorí sa na internetových stránkach www.naturhouse.sk prihlásili k odberu noviniek

1. Odosielanie emailov s novinkami NATURHOUSE.

Spracovávané osobné údaje:

E-mailová adresa.

 

*      U klientov, ktorí navštevujú internetové stránky www.naturhouse.sk

NATUR SLOVAKIA užíva cookies a iné webové nástroje, ktoré jej umožňujú získavať dáta o užívateľoch svojho webu. Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do Vášho zariadenia. V žiadnom prípade však nie je možné použiť cookies pre zistenie totožnosti návštevníkov.

Informácie z cookies využíva NATUR SLOVAKIA pre cielenú reklamu, štatistické vyhodnocovanie správania návštevníkov a pod.

Ukladanie cookies je možné nastaviť, poprípade úplne zakázať v nastavení Vášho webového prehliadača.

 

Aké nástroje používame?

 

Názov

Spracovávané OÚ

Účel spracovania

Bezpečnostné opatrenia

Google tag manager

IP adresa, MAC adresa, činnosť na webe

Štatistiky používania webu

 

Google analytics

IP adresa, MAC adresa, činnosť na webe

Štatistiky používania webu

 

Google adwords remarketing

Cookies

Zaznamenanie návštevy webu pre zacielenie remarketingu

1. reklamný systém ukladá návštevníkom nášho webu súbory cookies

2. vďaka tomu vám môžeme zobrazovať relevantnú personalizovanú reklamu

Zásady ochrany osobných údajov Google, Inc.: https://policies.google.com/privacy

Seznam Sklik

Cookies

1. reklamný systém ukladá návštevníkom nášho webu súbory cookies

2. vďaka tomu vám môžeme zobrazovať relevantnú personalizovanú reklamu

Zásady ochrany osobných údajov Seznam.cz, a.s. https://napoveda.seznam.cz/cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

RTB AdForm

Cookies

1. Reklamný systém AdForm používa tieto cookies pre personalizáciu reklamných oznámení.

Zásady ochrany osobných údajov AdForm a možnosť vybratia: https://site.adform.com/privacy/adchoices/

Facebook Pixel

Cookies

Zaznamenanie návštevy webu pre zacielenie remarketingu

1. sleduje aktivitu návštevníkov na webe

2. návštevníkov identifikuje medzi užívateľmi Facebook

3. na základe aktivity zobrazujeme používateľom ďalšiu relevantnú reklamu

Zásady používania Facebook cookies: https://www.facebook.com/policies/cookies/

CerebroAd.com

Cookies s anonymizovanými údajmi o type zariadení, operačného systému, verzii prehliadača, geografickej lokácii, URL

Nástroj používa tieto cookies pre personalizáciu reklamných oznámení.

Zásady ochrany osobných údajov CerebroAd.com -https://www.cerebroad.com/privacy-policy

 

Aké k tomu máme oprávnenie?

Nemajte obavy. Spoločnosť NATUR SLOVAKIA pri spracovávaní osobných údajov klientov dodržiava všetky právne predpisy a toto spracovanie vykonávame jedine s Vaším súhlasom.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a § 74 zák. č. 18/2018 Zz.

Chceme mať s Vami pozitívny vzťah, a preto Vás informujeme, že udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to aj bez vysvetľovania dôvodov svojho rozhodnutia. My to budeme plne rešpektovať. Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť predchádzajúceho spracovania.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov je možné vykonať telefonicky na telefónnom čísle 00420 273 132 614, alebo e-mailom odoslaným na adresu os-udaje@naturhouse-cz.cz.


Dostanú sa Vaše osobné údaje k nejakej ďalšej osobe?

Našich zákazníkov si veľmi vážime a dbáme na ich súkromie. Vaše osobné údaje neposkytneme žiadnej tretej strane a budeme s nimi nakladať maximálne obozretne.

Niektoré pobočky siete NATURHOUSE sú prevádzkované obchodnými partnermi spoločnosti NATUR SLOVAKIA, ktorá im k tomu poskytuje franchisovú licenciu, preto Vaše osobné údaje budú poskytnuté aj obchodnej spoločnosti, ktorá prevádzkuje Vami navštevovanú pobočku.

Vaše osobné údaje budú bezpečne spracované v cloudovom úložisku, ktoré nám zabezpečuje profesionálny poskytovateľ, obchodná spoločnosť OAOA Kamupene s.r.o., IČO: 05244021, so sídlom Rybná 716/24, Staré Mesto, 110 00 Praha 1.

Ako dlho budeme Vaše údaje uchovávať?

Pokiaľ nebude Váš súhlas odvolaný, Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu, kedy budete navštevovať niektorú z pobočiek NATURHOUSE na konzultácie s výživovými poradkyňami. Potom si údaje ponecháme ešte po dobu 3 (troch) rokov; pre prípad, že by ste sa k nám vrátil/a a my budeme môcť nadviazať na predchádzajúcu spoluprácu a znovu Vám pripraviť služby na mieru. Aj po túto dobu ste oprávnený/á kedykoľvek svoj súhlas odvolať a požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.


Prečo od Vás osobné údaje požadujeme?

Požiadavka na oznámenie osobných údajov je z našej strany vedená iba snahou, aby sme Vám mohli odporučiť vhodné produkty a poskytnúť výživové poradenstvo na mieru. K ich poskytnutiu nie ste povinný/á, dôsledkom neposkytnutia osobných údajov bude skutočnosť, že naše výživová poradkyňa nebude môcť pri spolupráci s Vami pracovať s ucelenými informáciami o Vašej osobe.

Súhlas s uverejnením šťastného príbehu o redukcii telesnej hmotnosti je taktiež dobrovoľný, z jeho neposkytnutia nevyplývajú žiadne dôsledky.


Nezabúdajte na svoje práva!

V žiadnom prípade Vám nebudeme upierať Vaše práva, a preto Vám radi pripomíname, že máte právo získať od nás potvrdenie, či Vaše osobné údaje sú alebo nie sú spracovávané, a ak áno, máte právo získať prístup k svojim osobným údajom.

Ďalej máte tiež právo:

1. Požadovať opravu nepresných osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov;

 

2. Požadovať vymazanie osobných údajov, ak:

(A) už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely;

(B) ste odvolal/a súhlas k ich spracovaniu;

(C) je spracovanie vykonávané protiprávne.

 

3. Na obmedzenie spracovania osobných údajov, ak:

(A) popierate presnosť osobných údajov;

(B) spracovanie je protiprávne;

(C) už Vaše údaje naďalej nepotrebujeme, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo ochranu ich právnych nárokov.

 

4. Požadovať prenos osobných údajov k Vami určenému subjektu;

5. Podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov (www.uoou.sk), ak by ste snáď nadobudol/a dojem, že sú porušené ustanovenia právnych predpisov na ochranu osobných údajov.

Kedykoľvek sa preto na nás obráťte, radi Vám pomôžeme.

Vaša NATUR SLOVAKIA
Master franchisant metódy NATURHOUSE